Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 0%
★★ 3 1%
★★★ 11 2%
★★★★ 70 15%
★★★★★ 370 82%
RAZEM 456 100%

Średnia: 4,76

Mediana: 5

Autor: