Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 1%
★★ 0 0%
★★★ 6 3%
★★★★ 37 19%
★★★★★ 154 77%
RAZEM 199 100%

Średnia: 4,71

Mediana: 5

Autor: