Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 1%
★★ 3 1%
★★★ 9 3%
★★★★ 59 18%
★★★★★ 251 77%
RAZEM 324 100%

Średnia: 4,71

Mediana: 5

Autor: