Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 1%
★★ 3 1%
★★★ 10 3%
★★★★ 62 16%
★★★★★ 319 79%
RAZEM 396 100%

Średnia: 4,75

Mediana: 5

Autor: