Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 1%
★★ 0 0%
★★★ 6 3%
★★★★ 39 17%
★★★★★ 177 79%
RAZEM 224 100%

Średnia: 4,74

Mediana: 5

Autor: