Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 1%
★★ 3 1%
★★★ 9 3%
★★★★ 61 18%
★★★★★ 259 77%
RAZEM 334 100%

Średnia: 4,71

Mediana: 5

Autor: