Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 3 1%
★★★ 5 1%
★★★★ 55 13%
★★★★★ 361 85%
RAZEM 425 100%

Średnia: 4,82

Mediana: 5

Autor: