Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
3 1%
★★ 4 1%
★★★ 10 2%
★★★★ 76 15%
★★★★★ 426 81%
RAZEM 519 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: