Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 3 1%
★★★ 5 1%
★★★★ 56 13%
★★★★★ 361 85%
RAZEM 426 100%

Średnia: 4,81

Mediana: 5

Autor: