Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
4 1%
★★ 5 1%
★★★ 12 2%
★★★★ 87 15%
★★★★★ 461 81%
RAZEM 569 100%

Średnia: 4,75

Mediana: 5

Autor: