Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
0 0%
★★ 0 0%
★★★ 1 1%
★★★★ 9 10%
★★★★★ 77 89%
RAZEM 87 100%

Średnia: 4,87

Mediana: 5

Autor: