Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
0 0%
★★ 0 0%
★★★ 3 2%
★★★★ 29 16%
★★★★★ 151 82%
RAZEM 183 100%

Średnia: 4,81

Mediana: 5

Autor: