Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
0 0%
★★ 0 0%
★★★ 4 1%
★★★★ 39 14%
★★★★★ 236 85%
RAZEM 279 100%

Średnia: 4,83

Mediana: 5

Autor: