Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
4 1%
★★ 5 1%
★★★ 12 2%
★★★★ 87 15%
★★★★★ 462 81%
RAZEM 570 100%

Średnia: 4,75

Mediana: 5

Autor: