Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
3 1%
★★ 4 1%
★★★ 10 2%
★★★★ 75 15%
★★★★★ 425 81%
RAZEM 517 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: