Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 0%
★★ 2 0%
★★★ 9 2%
★★★★ 67 12%
★★★★★ 468 86%
RAZEM 548 100%

Średnia: 4,82

Mediana: 5

Autor: