Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 1 0%
★★★ 5 1%
★★★★ 51 12%
★★★★★ 380 87%
RAZEM 438 100%

Średnia: 4,84

Mediana: 5

Autor: