Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 0%
★★ 1 0%
★★★ 9 2%
★★★★ 64 12%
★★★★★ 442 86%
RAZEM 518 100%

Średnia: 4,82

Mediana: 5

Autor: