Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 0 0%
★★★ 0 0%
★★★★ 36 13%
★★★★★ 238 87%
RAZEM 275 100%

Średnia: 4,85

Mediana: 5

Autor: