Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 0 0%
★★★ 4 1%
★★★★ 45 12%
★★★★★ 314 87%
RAZEM 364 100%

Średnia: 4,84

Mediana: 5

Autor: