Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
0 0%
★★ 0 0%
★★★ 0 0%
★★★★ 23 12%
★★★★★ 161 88%
RAZEM 184 100%

Średnia: 4,88

Mediana: 5

Autor: