Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
0 0%
★★ 0 0%
★★★ 0 0%
★★★★ 23 13%
★★★★★ 155 87%
RAZEM 178 100%

Średnia: 4,87

Mediana: 5

Autor: