Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
19 1%
★★ 29 1%
★★★ 73 2%
★★★★ 457 16%
★★★★★ 2359 80%
RAZEM 2937 100%

Średnia: 4,74

Mediana: 5

Autor: