Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
9 0%
★★ 17 1%
★★★ 47 2%
★★★★ 344 15%
★★★★★ 1908 82%
RAZEM 2325 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: