Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
19 1%
★★ 29 1%
★★★ 73 3%
★★★★ 451 16%
★★★★★ 2325 79%
RAZEM 2897 100%

Średnia: 4,74

Mediana: 5

Autor: