Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
11 0%
★★ 17 1%
★★★ 54 2%
★★★★ 384 15%
★★★★★ 2058 82%
RAZEM 2524 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: