Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
17 1%
★★ 28 1%
★★★ 68 2%
★★★★ 435 16%
★★★★★ 2192 80%
RAZEM 2740 100%

Średnia: 4,74

Mediana: 5

Autor: