Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
8 0%
★★ 15 1%
★★★ 45 2%
★★★★ 334 15%
★★★★★ 1865 82%
RAZEM 2267 100%

Średnia: 4,78

Mediana: 5

Autor: