Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
7 0%
★★ 14 1%
★★★ 41 2%
★★★★ 312 15%
★★★★★ 1765 82%
RAZEM 2139 100%

Średnia: 4,78

Mediana: 5

Autor: