Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
19 1%
★★ 28 1%
★★★ 71 3%
★★★★ 442 16%
★★★★★ 2203 79%
RAZEM 2763 100%

Średnia: 4,73

Mediana: 5

Autor: