Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
5 0%
★★ 7 0%
★★★ 29 2%
★★★★ 235 16%
★★★★★ 1192 82%
RAZEM 1468 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: