Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
3 0%
★★ 1 0%
★★★ 16 2%
★★★★ 109 14%
★★★★★ 643 84%
RAZEM 772 100%

Średnia: 4,8

Mediana: 5

Autor: