Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
5 0%
★★ 10 1%
★★★ 36 2%
★★★★ 274 15%
★★★★★ 1472 82%
RAZEM 1797 100%

Średnia: 4,78

Mediana: 5

Autor: