Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
4 0%
★★ 3 0%
★★★ 29 2%
★★★★ 183 16%
★★★★★ 948 82%
RAZEM 1167 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: