Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
4 0%
★★ 1 0%
★★★ 20 2%
★★★★ 125 14%
★★★★★ 720 84%
RAZEM 870 100%

Średnia: 4,79

Mediana: 5

Autor: