Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
8 1%
★★ 15 2%
★★★ 31 3%
★★★★ 173 17%
★★★★★ 767 77%
RAZEM 994 100%

Średnia: 4,69

Mediana: 5

Autor: