Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
10 1%
★★ 15 1%
★★★ 34 3%
★★★★ 180 18%
★★★★★ 777 77%
RAZEM 1016 100%

Średnia: 4,67

Mediana: 5

Autor: