Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
3 0%
★★ 5 1%
★★★ 19 2%
★★★★ 133 16%
★★★★★ 668 81%
RAZEM 828 100%

Średnia: 4,76

Mediana: 5

Autor: