Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
3 0%
★★ 6 1%
★★★ 17 2%
★★★★ 116 16%
★★★★★ 595 81%
RAZEM 737 100%

Średnia: 4,76

Mediana: 5

Autor: