Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 0%
★★ 5 1%
★★★ 15 2%
★★★★ 106 15%
★★★★★ 566 82%
RAZEM 694 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: