Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
2 0%
★★ 4 1%
★★★ 15 2%
★★★★ 97 15%
★★★★★ 528 82%
RAZEM 646 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: