Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
3 0%
★★ 5 1%
★★★ 16 2%
★★★★ 113 15%
★★★★★ 595 82%
RAZEM 732 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: