Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 4 1%
★★★ 12 2%
★★★★ 82 16%
★★★★★ 426 81%
RAZEM 525 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: