Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 1 0%
★★★ 10 3%
★★★★ 61 16%
★★★★★ 298 81%
RAZEM 371 100%

Średnia: 4,76

Mediana: 5

Autor: