Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 1 0%
★★★ 6 3%
★★★★ 32 15%
★★★★★ 177 82%
RAZEM 217 100%

Średnia: 4,76

Mediana: 5

Autor: