Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 1 0%
★★★ 10 3%
★★★★ 57 16%
★★★★★ 286 81%
RAZEM 355 100%

Średnia: 4,76

Mediana: 5

Autor: