Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 1 0%
★★★ 10 3%
★★★★ 63 16%
★★★★★ 308 81%
RAZEM 383 100%

Średnia: 4,77

Mediana: 5

Autor: