Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 3 1%
★★★ 7 2%
★★★★ 46 16%
★★★★★ 228 81%
RAZEM 285 100%

Średnia: 4,74

Mediana: 5

Autor: