Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 1%
★★ 0 0%
★★★ 7 4%
★★★★ 24 13%
★★★★★ 146 82%
RAZEM 178 100%

Średnia: 4,76

Mediana: 5

Autor: