Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
1 0%
★★ 3 1%
★★★ 7 3%
★★★★ 41 16%
★★★★★ 212 80%
RAZEM 264 100%

Średnia: 4,74

Mediana: 5

Autor: