Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
0 0%
★★ 0 0%
★★★ 3 3%
★★★★ 8 9%
★★★★★ 75 88%
RAZEM 86 100%

Średnia: 4,84

Mediana: 5

Autor: