Oceny systemu e-nauka
Ocena Liczba głosów Procent głosów
0 0%
★★ 1 4%
★★★ 0 0%
★★★★ 1 4%
★★★★★ 22 92%
RAZEM 24 100%

Średnia: 4,83

Mediana: 5

Autor: